Lake Munmorah Timetable

Lake Munmorah Timetable

TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Morning
6amFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMER
7amFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMER
8am
7:30FOUNDATION REFORMER
9am
10amFOUNDATION REFORMERPARENTS & PRAMSFOUNDATION REFORMER
11amFOUNDATION REFORMER
12pmFOUNDATION REFORMER
Evening
5:15pmFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMER
6:15pmFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMERFOUNDATION REFORMER